Cestovné poistenie na dovolenku.

Cestovné poistenie a poistenie storna zájazdu

Naším klientom ponúkame dohodnutie nasledujúcich typov poistenia:

  • cestovné - podľa zvoleného typu kryje v určitej výške liečebné náklady, zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám, škodu či stratu batožiny. Je možné tiež dojednať poistenie pri prevádzkovaní športových alebo adrenalínových aktivít
  • poistenie storna - poistenie sa uzatvára pre prípad storna už záväzne objednaného zájazdu zo strany cestujúceho. Poistenie slúži k úhrade storno poplatkov danej cestovnej kancelárie po odpočítaní spoluúčasti cestujúceho. Súčasťou poistenia storna je aj cestovné poistenie.

Dojednať cestovné alebo storno poistenie je možné online pri objednávke zájazdu, letenky alebo hotela. Ak máte záujem dojednať poistenie až po dokončení objednávky Vášho zájazdu, kontaktujte prosím našich operátorov.